Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng I


 

Cục trưởng Cục Thú y đã ký ban hành Quyết định số 102/QĐ-TY-VP ngày 25/3/2019 về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng I từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Cục Thú y xin thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Vũ Mạnh Hùng tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ và phối hợp công tác.

Dowload toàn bộ Thông báo tại đây.