Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Chu Nguyên Thạch.


Cục trưởng Cục Thú y đã ký ban hành Quyết định số 55/QĐ-TY-VP ngày 24/2/2017 về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn cho ông Chu Nguyên Thạch, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn từ ngày 01/3/2017.

Cục Thú y xin thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Chu Nguyên Thạch tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ và phối hợp công tác.

Dowload toàn bộ Thông báo tại đây.