Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Trần Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh


Cục trưởng Cục Thú y đã ký ban hành Quyết định số 739/QĐ-TY-VP ngày 14/11/2018 về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Kiểm dịch, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh, Cục Thú y từ ngày 15/11/2018.

Cục Thú y xin thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Trần Anh Tuấn tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ và phối hợp công tác.

Dowload toàn bộ Thông báo tại đây.