Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo số 3527/TB-BNN-VP về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Cục trưởng Cục Thú y.


Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1753/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ nhiệm ông Bạch Đức Lữu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI, Cục Thú y giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thú y. 

Cục Thú y xin trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Bạch Đức Lữu tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ và phối hợp công tác.

Dowload toàn bộ Thông báo tại đây.