Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo kết luận Hội nghị triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc


Ngày 13 tháng 02 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức “Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các bệnh trên gia súc”. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng đã có kết luận chỉ đạo Hội nghị tại Thông báo số 1338/TB-BNN-VP ngày 24/02/2020. Tải file tại đây