Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Quyết định 441/QĐ-BNN-TY ngày 21/2/2017 về việc ban hành Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu.


Ngày 21/02/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNN-TY ban hành Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu.

Dowload toàn bộ nội dung Văn bản (PDF) tại đây./.