Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Ngày 13/01/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch số 398/KH-BNN-TY Về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y). Tải file tại đây.