Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 2537/TY-DT ngày 29/10/2018


Ngày 29/10/2018 Cục Thú y có Công văn số 2537/TY-DT ngày 29/10/2018 về việc báo báo cáo thực trạng quản lý đàn gia cầm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh CGC.

Tải file đính kèm tại đây