Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm tra về sinh thú y Trung ương II


Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Cục trưởng Cục Thú y đã ký ban hành Quyết định số 167/QĐ-TY-VP về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Xem nội dung chi tiết tại đây.