Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 1593/TY-TS ngày 04/9/2019 về việc đăng ký nhu cầu tập huấn về giám sát, quy trình lấy mẫu phù hợp với quy định của OIE để xuất khẩu tôm, sản phẩm tôm sang thị trường Úc và Hàn Quốc


Nhằm hạn chế nguy cơ bị các nước áp dụng biện pháp kiểm soát tăng cường hoặc cấm xuất khẩu cũng như đảm bảo uy tín hàng thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế; để hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát một số loại mầm bệnh nguy hiểm trên tôm nguyên liệu từ khâu nuôi, sơ chế và chế biến, Cục Thú y đề nghị các doanh nghiệp và đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung theo Công văn đính kèm.