Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 1848/TY-TS ngày 08/10/2019 về việc hướng dẫn phòng, chống bệnh vi bào tử trùng trên tôm nuôi nước lợ.


Theo báo cáo của các địa phương và các cơ sở nuôi tôm, trong thời gian gần đây đã xuất hiện hiện tượng tôm bị còi cọc, chậm lớn; nhiều trường hợp tôm bị kết hợp với bệnh phân trắng, hoại tử gan tụy cấp tính gây thiệt hại lớn về kinh tế của người nuôi tôm.
Để chủ động phòng, chống hiệu quả bệnh do EHP và các bệnh nguy hiểm khác trên tôm nuôi, ngày 08/10/2019Cục Thú y đã ban hành Công văn số 1848/TY-TS về việc hướng dẫn phòng, chống bệnh vi bào tử trùng trên tôm nuôi nước lợ.
Download toàn bộ văn bản tại đây.