Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chẩn đoán xét nghiệm phát hiện: bệnh đầu vàng (YHV); vi rút gây hội chứng Taura (TSV); vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy (NHP-B) và vi rút gây bệnh hoại tử cơ (IMNV)


Nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống và cảnh báo dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ và để kịp thời triển khai chương trình tăng cường giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ và đảm bảo tính thống nhất, độ tin cậy cho các xét nghiệm bệnh thủy sản tại các phòng thử nghiệm của các đơn vị trực thuộc, Cục Thú y đã ban hành 04 Tiêu chuẩn cơ sở bao gồm: (1) Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện vi rút gây bệnh đầu vàng (YHV) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR; (2) Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện vi rút gây hội chứng Taura (TSV) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR; (3) Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy (NHP-B) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR; (4) Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện vi rút gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.  Đồng thời, các phòng thử nghiệm bệnh trên tôm nuôi nước lợ liên quan căn cứ điều kiện phòng thử nghiệm của đơn vị tham khảo, áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở này cho phù hợp, hiệu quả.