Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Hội nghị về Đề án thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi tại khu vực Đông Nam bộ


Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết Đề án thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi tại khu vực Đông Nam bộ” tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Vũ Văn Tám chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gồm có: Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục, Cục Chăn nuôi, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản); đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh; đại diện một số doanh nghiệp có chuỗi khép kín, có liên kết chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi; đại diện Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam bộ; đại diện của một số cơ quan truyền thông.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo của Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thuộc Đề án thí điểm, đại diện một số doanh nghiệp và ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị, nhất là các đại biểu doanh nghiệp và hiệp hội căn nuôi đã biểu dương và đánh giá cao Cục Thú y chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ở Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp bằng nhiều cách thức sáng tạo khác nhau đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà nêu trên. Do đó đã đạt được một số kết quả quan trọng như: (1) Xây dựng thành công nhiều cơ sở an toàn dịch bệnh (bao gồm nhiều trang trại và đơn vị cấp xã) và hình thành 02 vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; (2) Xây dựng thành công chuỗi sản xuất thịt gà chế biến được chấp nhận xuất khẩu sang Nhật Bản từ tháng 6/2017; (3) Hiện đang chủ động, tích cực hoàn thiện chuỗi sản xuất trứng gà giống để xuất khẩu sang My-an-ma, cũng như đã có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khác có các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi đẩy mạnh xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp đã báo cáo kế hoạch và đề nghị Cục Thú y và các cơ quan chuyên môn của địa phương tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ nhiều hơn nữa; các doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh hiệu quả hơn và hình thành được các chuỗi sản phẩm chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã kết luận và giao các nhiệm vụ cho Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các hiệp hội, doanh nghiệp khẩn trương tập trung các nguồn lực, có kế hoạch cụ thể và thiết thực để bảo đảm tổ chức có hiệu quả việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; đặc biệt là các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới./.