Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Tin nổi bật

Chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

Để chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm (CGC) tại Việt Nam, từ cuối tháng 7 đến nay, Cục Thú y đã phối hợp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của các tỉnh, TP tổ chức triển khai nhiều hoạt động, bao gồm:

Để chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm (CGC) tại Việt Nam, từ cuối tháng 7 đến nay, Cục Thú y đã phối hợp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của các tỉnh, TP tổ chức triển khai nhiều hoạt động, bao gồm:"