Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CỦA 24 NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT ĐỘNG VẬT VÀO VIỆT NAM

                                                                                                                                         

TT

Quốc gia

Ngày cập nhật

 

1

ARGENTINA

30.12.2019 Danh sách doanh nghiệp

2

AUSTRALIA

08.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

3

AUSTRIA

08.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

4

BELGIUM

02.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

5

BRAZIL

07.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

6

CANADA

15.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

7

DENMARK

07.5.2019

Danh sách doanh nghiệp

8

FRANCE

01.8.2019

Danh sách doanh nghiệp

9

GERMANY

19.9.2019

Danh sách doanh nghiệp

10

HUNGARY

16.10.2019

Danh sách doanh nghiệp

11

INDIA

03.9.2019

Danh sách doanh nghiệp

12

IRELAND

04.5.2019

Danh sách doanh nghiệp

13

ITALY

29.10.2019

Danh sách doanh nghiệp

14

JAPAN

15.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

15

KOREA, REPUBLIC OF

26.11.2019

Danh sách doanh nghiệp

16

LITHUANIA

19.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

17

MALAYSIA

27.08.2017

Danh sách doanh nghiệp

18

THE NETHERLANDS

16.10.2019

Danh sách doanh nghiệp

19

NEW ZEALAND

31.01.2019

Danh sách doanh nghiệp

20

POLAND

16.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

21

SPAIN

08.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

22

UNITED STATES

16.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

23

RUSSIA

25.12.2019

Danh sách doanh nghiệp

24

MEXICO

26.11.2018

Danh sách doanh nghiệp