Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Danh mục tài tiệu phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ của Kỳ xét tuyển viên chức 2017

Cục Thú y thông báo Danh mục tài tiệu phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ của Kỳ xét tuyển viên chức 2017.

Chi tiết tại đây.

Tài liệu bổ sung theo Thông báo số 2110/TB-TY-VP.