Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Cục thú y công văn 3041/BNN-TY


Công văn 3041/BNN-TY ngày 05/05/2020 về việc tập trung phòng chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng. Nội dung công văn được đính kèm theo file tại đây.