Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 8625/BNN-TY về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản


Ngày 18/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 8625/BNN-TY về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản như file đính kèm.
Văn bản đồng thời đã được chuyển đến các đơn vị qua văn phòng điện tử hoặc đường bưu điện.