Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Tập huấn xét nghiệm bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Úc


Thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2017 về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Quyết định số 1162/QĐ-BNN-QLCL ngày 02/4/2018 về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc; đồng thời để hỗ trợ các doanh nghiệp thuận tiện trong việc hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu, ngày 12/4/2018, Cục Thú y đã ban hành Công văn số 727/TY-TS "V/v tập huấn về xét nghiệm bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Úc"

Dowload công văn tại đây.