Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 674/TY-KH về việc hướng dẫn thực hiện Truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh ở động vật và dịch lây truyền giữa động vật và người.


Download toàn bộ nội dung Công văn 674/TY-KH tại đây.

Download quy trình thực hiện truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh ở động vật và dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người tại đây.