Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 5983/BNN-TY về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.


Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình dịch bệnh động vật trên cạn có chiều hướng gia tăng.  Để tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát vào các tháng cuối năm, làm ảnh hưởng đến chăn nuôi phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, ngày 06/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 5983/BNN-TY gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
File mềm của  Công văn số 5983/BNN-TY tải ở đây.