Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 3473/BNN-TY ngày 26/5/2020


Công văn số 3473/BNN-TY ngày 26/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung kiểm soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Download toàn bộ nội dung tại đây.