Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 2975/BNN-TY ngày 29/4/2020 của Bộ Nông nghiệp về tăng cường PCDB thủy sản


Ngày 29/4/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công văn số 2975/BNN-TY về tăng cường PCDB thủy sản.

Download nội dung công văn tại đây.