Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 1860/BNN-TY về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp .


Ngày 16/3/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1860/BNN-TY về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp .

Download toàn bộ nội dung tại đây.