Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 1812/TY-TS "V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL về kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với tôm xuất khẩu sang thị trường Úc"


Thực hiện Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và để hỗ trợ các doanh nghiệp thuận tiện trong việc hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu, ngày 05/9/2017 Cục Thú y đã ban hành Công văn số 1812/TY-TS "V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL về kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với tôm xuất khẩu sang thị trường Úc"

Dowload nội dung Công văn tại đây.