Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn 1664/TY-VP về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.


Ngày 9/11/2019 Cục Thú y đã có thông báo số 2655/TB-TY-VP về việc tiếp tục sử dụng  Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Website của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ : http://dvc.mard.gov.vn/Pages/default.aspx.

Download toàn bộ văn bản tại đây.