Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công điện khẩn số 773/CĐ-BNN-TY


Ngày 01/02/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn số 773/CĐ-BNN-TY Về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Download nội dung tại đây.