Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công điện khẩn số 735/CD-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm


gày 03/2/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công điện khẩn số 735/CD-BNN-TY  về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. Tải file tại đây.