Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công điện khẩn số 2704/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh Dại năm 2018


Ngày 10/4/2018 Bộ NN và PTNT ban hành công điện khẩn số 2704/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh Dại năm 2018. Tại file tại đây