Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCDB gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân


Ngày 01/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCDB gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân như file đính kèm.
Văn bản đồng thời đã được chuyển đến các đơn vị qua văn phòng điện tử, hoặc đường bưu điện.