Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY ngày 11.4.2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.


Dowload toàn bộ nội dung Chỉ thị tại đây.