Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chị thị số 1152/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, cống dịch bệnh gia súc, gia cầm


Ngày 17//02/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chị thị số 1152/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, cống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tải file tại đây.