Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm


Ngày 09/3/2020 Văn phòng chính phủ chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg của THủ tướng chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tải file tại đây.