Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo số 5588/TB-BNN-VP ngày 05/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Văn Long- Phó Cục trưởng Cục Thú y.


Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký, ban hành Quyết định số 2918/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng dịch tễ thú y, Cục Thú y giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thú y. 

Cục Thú y xin trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Văn Long tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ và phối hợp công tác.

Dowload toàn bộ Thông báo tại đây.