Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chăn nuôi đang là lĩnh vực đóng góp chính cho ngành nông nghiệp

Với tốc độ tăng trưởng trên 6,7%, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các đơn vị phải bảo vệ được thành quả, duy trì đóng góp cho ngành nông nghiệp.

Bộ NN-PTNT đề xuất kiện toàn hệ thống thú y các cấp.

Bộ NN-PTNT vừa có Công văn gửi Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội báo cáo và đề xuất kiện toàn hệ thống thú y các cấp.