Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 4981/BNN-TY ngày 16/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025


Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn thú y của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ đầu năm 2019 đến nay, bệnh Cúm gia cầm đã xảy ra tại 13 xã của 11 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 23.000 con gia cầm; kết quả chủ động giám sát cho thấy tỷ lệ lưu hành vi rút Cúm gia cầm tương đối cao. Dự báo trong các tháng cuối năm 2019, nguy cơ dịch bệnh gia tăng là rất cao vì thời tiết thay đổi tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, lây lan, tổng đàn gia cầm, lưu lượng vận chuyển gia cầm gia tăng mạnh, nhất là các tháng giáp Tết Nguyên đán. Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025”; để chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm nhằm bù đắp cho lượng thịt lợn giảm do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tạo điều kiện xây dựng các vùng, chuỗi chăn nuôi, sản xuất thịt, trứng gia cầm xuất khẩu; giảm thiểu nguy cơ truyền lây vi rút Cúm từ động vật sang người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 4981/BNN-TY ngày 16/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025.

Download toàn bộ nội dung công văn tại đây.