Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 4980/BNN-TY ngày 16/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam


Theo phản ánh của người dân tại một số địa phương, hiện nay có tình trạng gia tăng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, đặc biệt là gia cầm giống từ nước láng giềng vào Việt Nam; dẫn đến nguy cơ rất cao xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân. Ngày 16/7/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Công văn số 4980/BNN-TY về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam gửi Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), UBND các tỉnh biên giới phía Bắc khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng nhập lậu động vật, sản phẩm động vật, bao gồm gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam.

Download toàn bộ nội dung công văn tại đây.